Orienteringsmøde og indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde